Achitectuur

Neel Korteweg: “Ik heb een heilig geloof in het figuratieve element van de architectuur. Ik zal altijd blijven zoeken naar het gezicht in en van de gebouwde omgeving: de frons in een gevel, de voet van een deur en de wenkbrauw van een raam. Ook associaties van gebouwen met dieren, bloemen, lijven en voorwerpen zijn voor mij van essentieel belang. Ze geven een specifieke gevoelswaarde mee aan architectuur en stedenbouw, het is de menselijke component die wij nodig hebben.”

Neel Korteweg 1991 De nieuwe KOP van ZUID Een Phoenix herrijst
Neel Korteweg 1991 De nieuwe KOP van ZUID ‘Een Phoenix herrijst’

Neel Korteweg wordt na haar studie Architectuur door de directie Stadsontwikkeling Rotterdam, destijds geleid door Riek Bakker, uitgenodigd om beelden te schetsen van de eerste plannen voor ‘de Kop van Zuid’. Haar werk wordt ingezet als verbeelding van de gedachten die ontstonden bij betrokken directieleden. Neel verbeeldt Rotterdam Zuid onder meer als een vogelkop, een Phoenix die uit as herrijst.

Neel Korteweg 2000 Stedenbouw is Oogmoed
Neel Korteweg 2000 ‘Stedenbouw is Oogmoed’ tekening bij het jaarverslag van Joost Schrijnen (Metropolitan and Region Design) Provincie Zuid-Holland

Daarna volgen er veel nieuwe opdrachten waarin zij haar vrije gedachten laat gaan in de vorm van tekeningen schetsvoorstellen en topografische impressies over verschillende andere ontwikkelingen binnen Rotterdam, later ook in opdracht van directeur stadsontwikkeling Joost Schrijnen.

Neel Korteweg 1992 Noord-Zuidlijn voor Stadsontwikkeling
Neel Korteweg 1992 Noord-Zuidlijn voor Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

Voor de directie Innovatie Havenbedrijf Rotterdam schildert Neel de voorbereidingen van de tweede Maasvlakte en maakt zij een boek met als titel ‘De toekomst van de Landtong Rozenburg’. Vanuit het Ministerie van VROM komt de vraag om de ideeën over de toekomst van Nederland en de rijzende zeespiegel te verbeelden. Neel stelt hiervoor een cassette samen met gouaches ‘Nederland Deltaland’, een studie over de zeegrens die in de grote Delta van het noorden eeuwenlang steeds weer verschuift.

Landtong Rozenburg 1994 voor Port of Rotterdam
Landtong Rozenburg 1994 voor Port of Rotterdam

Bij de Provincie Zuid-Holland geeft de directie Ruimtelijke Ordening jarenlang een nieuwjaarskaart uit, voorzien van een actueel onderwerp. Neel Korteweg voorziet deze publicatie van onverwachte poëtische tekeningen met titels als Ogentroost, De Koestering van de Stad en Stedenbouw is Oogmoed.

Neel Korteweg 2001 De koestering van de Stad tekening bij uitgave Joost Schrijnen
Neel Korteweg 2001, ‘De koestering van de Stad’ tekening bij de uitgave van Joost Schrijnen (Metropolitan and Region Design)

Ook voor Nijmegen stelt zij een lijvige editie samen getiteld ‘de Overkant’ met inspirerende ideeën voor de bekende ‘Waalsprong’ waarin zij de stedenbouwkundigen van de gemeente met verrassende gedachten confronteert over meedenken met stroom en de kracht van de rivier de Waal.

Neel Korteweg 1996 Cassette met beeldende studies over De Waalsprong in Nijmegen Het fluviaal Denken
Neel Korteweg 1996, Cassette met beeldende studies over De Waalsprong in Nijmegen ‘Het Fluviaal Denken’
Neel Korteweg 1996 uit de cassette met beeldende studies over De Waalsprong in Nijmegen Het Fluviaal Denken
Neel Korteweg 1996, uit de cassette met beeldende studies over De Waalsprong in Nijmegen ‘Het Fluviaal Denken’

Publicaties, opdrachten en tentoonstellingsinrichting 1999-heden.

2019 –

Extern adviseur beeldende kunst van Ponec de Winter Architecten Amsterdam.

Ponec de Winter

2017 Een fietsbrug, brainstorm met ontwerpers

In opdracht van Irma Brandsma (Provincie Noord-Holland) organiseert en begeleidt Neel Korteweg de brainstorm voor het ontwerpteam van een fietsbrug en een natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal, aangevuld met ideeën voor een recreatieve omgeving rond de brug bij Nigtevecht (FNN) met medewerking van Ballast Nedam (bouwer), IPV Delft (architect), buro Waardenburg (landschap), Paul Mertz (communicatie) en bureau ITZArchitecten (extern adviseur vormgeving).

2015 – 2016 De cartoons van Cornard in Tijdschrift Forum

Neel Korteweg tekent onder het pseudoniem ‘Cornard’ maandelijks kritische cartoons voor het architectuur tijdschrift Forum:

Neel Korteweg Cornard 2013 Stadsuitbreiding
Neel Korteweg, Cornard 2013: ‘Stadsuitbreiding’
Tekening voor architectuur tijdschrift Forum.
Neel Korteweg Cornard 2014 Hoezo vloeren
Neel Korteweg, Cornard 2014 ‘Hoezo, vloeren?’
Tekening voor architectuur tijdschrift Forum.
Neel Korteweg Forum Cornard 2014 Nederland over 100 jaar
Neel Korteweg, Forum Cornard 2014: ‘Nederland over 100 jaar,
Less is more’. Tekening voor architectuur tijdschrift Forum.
Neel Korteweg Cornard 2014 Ruimte
Neel Korteweg, Cornard 2014 ‘Ruimte’
Tekening voor architectuur tijdschrift Forum.

2015 – 2016 De wooneilanden van Almere

De directie van Stadsontwikkeling Almere, Joost Schrijnen en Wil van der Hoek vragen Neel Korteweg om beelden te tekenen van de omgeving van Almere met wooneilanden in de ontstane natuurgebieden.

Neel Korteweg 2008 piezografie van wooneilanden rond Almere

2006 Maasinatie
Tekeningen over de toekomst van de havengebieden in 2030. Rotterdam.

Neel Korteweg maakt tekeningen over wonen en recreëren in het toekomstige Rotterdamse havengebied en presenteert de serie met een korte film ‘Maasinatie’in opdracht van directeur van Stadshavens Wil van der Hoek.

2005 De Zeebelle

De directie van Ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom geeft Neel Korteweg opdracht voor een groot in brons gegoten plastiek ‘De Zeebelle’. Met Nico Zimmermann ontwerpt ze daarnaast de omgeving voor het omringende ziekenhuisterrein: een 30 meter lange bank, de verlichting, een vijver waarin het bronzen beeld, het parkeerterrein en een bijzondere bestrating voor de entreegebied.

Neel Korteweg en Nico Zimmermann lange bank en bestrating ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom
Neel Korteweg en Nico Zimmermann 2005, ontwerp bestrating entreegebied Ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom 2005

2004 Het Provinciehoofd. Expositie van 10 jaar topografische impressies.

In het Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag. De tentoonstelling wordt geopend door de commissaris van de koningin Jan Franssen.

2004 Affiche van de expositie Het Provinciehoofd 10 jaar topografische impressies van Neel Korteweg
Het Provinciehoofd Zuid Holland 2004.
Affiche van de expositie 10 jaar topografische impressies van Neel Korteweg in het Provinciehuis Den Haag.

2001 Waterland. Een bibliofiele uitgave.

Een exclusieve uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Water. Het boek in zgn. atlasbinding bevat een groot overzicht in kleur van 10 jaar topografisch werk van Neel Korteweg met een voorwoord van David Luteijn en Ed d’Hondt. Lithografie: Cor Rosbeek Nuth. Handboekbinderij: Matthieu Geertsen Nijmegen. Oplage: 350 exemplaren.

Neel Korteweg 1997 Nederland Deltaland
Neel Korteweg 1997 Nederland – Deltaland impressie uit de cassette met pastels over de verschuivende kustlijn van Nederland voor ministerie VROM

2001 Nederland Deltaland. Een bibliofiele uitgave.

Opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om een serie te schilderen over de Kustlijn van Nederland door de eeuwen heen: ‘Nederland Deltaland’. Uitvoering: bibliofiele cassette in oplage van 10 exemplaren.

1999 De Bomen in Aalsmeer. Draadplastiek.

Opdracht voor roestvrijstalen bomen met straatverlichting uitgevoerd voor de gemeente Aalsmeer.

Opdrachten van stadsontwikkeling Rotterdam en Havenbedrijf Port of Rotterdam 1997-1992

1997 Ruimtelijke structuren van Rotterdam. Topografische impressies.
1997 De Ruit van Rotterdam. Topografische impressies.
1996 Kruiskoppelingen. Ideeën voor de ruimtelijke invulling van Stationsplein, Kruiskade en de verbinding met het centrum.
1996 De Noord-Zuidlijn van Rotterdam. Topografische impressies.
1995 Port of Rotterdam. Zeven grote piëzografieën in luxe cassette over de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte. Kortewegs werk wordt ingezet als verbeelding van de gedachten die ontstonden bij het ontwerpteam van directie Haveninnovatie.
1994 De Landtong Rozenburg. Ontwerpen en voorstellen, samengevat in een exclusief bibliofiel boek met tientallen ideeën over recreatieve mogelijkheden op de landtong Rozenburg.
1992 De Kop. Zeven grote piëzografieën in luxe cassette over de ontwikkeling van de Kop van Zuid in Rotterdam van Riek Bakker.

Exposities architectuur 1997-1976

1997 De Betuwelijn. Inzichtelijke tekeningen over de beeldvorming van de Betuweroute in luxe cassette. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Directie NV Nederlandse Spoorwegen.
1996 De Overkant. Bibliofiele uitgave over de toekomst van Nijmegen Noord. In opdracht van de Dienst projecten en grondzaken, Gemeente Nijmegen.
1990 De Groene Leidraad. Uitvoering van het ontwerp en publicatie schetsboek met de studies van vier stalen leilinden begroeid met klimop in het stadsvernieuwingsgebied Transvaal, Den Haag. In opdracht van de Stichting Stroom Gemeente Den Haag.
1991 Impressies van Stadskantoor Brielle. Presentatieschetsen van het bekroonde ontwerp van het Bureau Martin Wijnen.
1990 Uitbreiding Teylers Museum. Presentatieschetsen voor de uitbreiding van het museum in opdracht van buro Martin Wijnen.

Presentatieschetsen en ideeën voor de inrichting van diverse museale tentoonstellingen
in opdracht van bureau Marijke van der Wijst in Amsterdam:
1989 Malevich in het Stedelijk Museum Amsterdam;
1988 Een Zee van Architectenplannen. Ontwerpen voor ruimtelijke concepten voor de inrichting van de tentoonstelling van De Randstad als Metropool. Nederlandse inzending voor de Triënnale in Milaan;
1985 Goud van de Thraciërs in Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam.

1987 Franse Meesters uit het Metropolitan. Lichtontwerp voor de openingsceremonie in van Gogh kleuren in het Van Gogh Museum Amsterdam, in opdracht van directeur Ronald de Leeuw.
1980 Professional fellowship van De Japan Foundation. Gastcolleges over Sumi-e technieken voor architecten op de Gehdai Universiteit in Tokyo.