Een selectie

Vrouwenportretten

“Ik ben altijd op zoek naar het androgyne aspect in een portret. Ik zie in een vrouw graag een man en in een man graag een vrouw. Zeker als het gaat om mijn ‘gesampelde’ portretten die ik samenstel uit onderdelen van dierbare gezichten.”- Neel Korteweg

Neel Korteweg Portret van Gabriëlle Kok
Gabriëlle Kok, 2017, acryl op linnen 40 x 50 cm
Collectie Gabriëlle Kok, Schiedam
Neel Korteweg Portret van Maud Peerenboom
Maud Peerenboom, 2009, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Collectie Maud Peereboom, Amsterdam
Neel Korteweg Portret van Mirthe van Doornik 2017
Mirthe van Doornik, 2017, acryl op linnen 40 x 40 cm
Neel Korteweg Portret van Anna Bolton 2014
Anna Bolton, 2014, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Portret van Lili Jampoller 2011
Lili Jampolier, 2011 acryl op linnen, 40 x53 cm
Neel Korteweg Portret van Bronia Davidson Rosenblatt 2012
Bronia Davidson Rosenblatt, 2010, acryl op linnen, 40 x 40 cm. Collectie Familie Davidson, Amsterdam
Neel Korteweg Anneke Brassinga 'zomer'
Anneke Brassinga ‘zomer’, 2016, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Anneke Brassinga 'winter'
Anneke Brassinga ‘winter’, 2016, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Portret van Jannemiek Kortbeek
Jannemiek Kortbeek, 2012, Cuy Frankrijk acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Portret van Marijke Helwegen
Marijke Helwegen, 1997, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Sample
Sample 1992, (samengesteld portret),
acryl en pastel op linnen 70 x 90 cm

Een selectie

Mannenportretten

Vader
Cornelis Korteweg, 1995, acryl op linnen 30 x 40
Leo Gestel ‘jonger’, 2017, acryl op linnen, 40 x 40 cm
Collectie Stadsmuseum Woerden
Leo Gestel ‘ouder’, 2017, acryl op linnen, 40 x 40 cm
Hans van Manen
Hans van Manen, 2016, acryl op linnen, 50 x 70 cm
Collectie Olav van Aubel, Antwerpen
Cees Dam
Cees Dam, 2001, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Ben Wong
Dr. Ben Wong, 2007, acryl op linnen, 30 x 40 cm.
Collectie Laura Wong, Rotterdam
Neel Korteweg Portret van Jan van Nieuwenhuijzen
Ds. Jan van Nieuwenhuijzen, 2004, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Nico Zimmermann
Nico Zimmermann, 2016 acryl op linnen, 20 x 20 cm
Lovis Corinth
Lovis Corinth, 2017, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Portret van Pieter Kreft
Pieter Kreft, 2017 acryl op linnen, 50 x 50 cm
Neel Korteweg Portret van Servaas
Broeder Rogier Servaes, 2012 acryl op linnen 40 x 30 cm

Een selectie

Kinderportretten

De kinderportretten zijn meestal in opdracht geschilderd. Ook hier speelt associatie een grote rol. Aan wat en wie doen ze me denken? Ik zoek graag naar de aankomende volwassene in het kinderportret.

Neel Korteweg jongensportret van Max -1
Max Holm 2017, acryl op linnen 40 x 40 cm
Neel Korteweg Max Holm 1
Max Holm 2017, acryl op linnen
30 x 40 cm
Neel Korteweg meisjesportret van Suze -1
Suze 2019, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Suze 2 collectie C van Boven
Suze 2019, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg meisjesportret
Meisjesportret 2001, pastelkrijt op papier, 40 x 30
Neel Korteweg meisjesportret-2
Meisjesportret 2001, pastelkrijt op papier, 40 x 30
Neel Korteweg Balinees meisjesportret 2010
Balinees meisje, 2010, acryl op linnen, 30 x 40

Een selectie

Historische portretten

“Historische portretten komen op mijn pad als ze passen in het project waar ik mee bezig ben.
Ze ontstaan uit grote bewondering of verwondering.” – Neel Korteweg


Ode aan Lucas Cranachs Luther 1546

Tijdens Korteweg’s studie over Erasmus, die uitmondt in de tentoonstelling ‘Erasmus van Amsterdam’ in het Museum Amsterdam 2014 bestudeert zij uitgebreid de correspondentie tussen Erasmus en Luther. Het kritische portret ‘Luther met gele ring’ wijst naar zijn anti-semitische houding in de middeleeuwen.

Martin Luther 1546, Lucas Chranach de Oude
Martin Luther 1546, Lucas Chranach de Oude
Catharijne convent, Utrecht 63 x 48,5 cm olie op paneel
Neel Korteweg Luther met gele ring
Luther met de gele ring, 2018, acryl op linnen, 60 x 50 cm
Neel Korteweg voorstudie schets Luther
Voorstudie Luther met gele Ring, 2014 potlood op papier 30 x 40 cm,
uit de serie tekeningen Erasmus van Amsterdam
Neel Korteweg Jood in de Middeleeuwen
Jood in de Middeleeuwen, 2014 potlood op papier 30 x 40 cm,
uit de serie tekeningen Erasmus van Amsterdam

London the National Portrait Gallery, 4 januari 2018

Lyndal Roper nodigt Neel uit om aanwezig te zijn bij haar lezing Martin Luther, ‘The Stout Doctor’, in The National Portrait Gallery. Een lezing waarin Lucas Cranach’s portretten van Luther centraal staan. Als afsluiting van haar lezing kiest Roper Kortewegs ‘Luther met de gele Jodenring’. Het enige en eerste Luther-schilderij door een vrouw geschilderd, stelt Lyndal vast: “Traditioneel, dat zeker, want Korteweg neemt de Cranach-portretten als uitgangspunt. Maar nu met een naakt lijf onder zijn zware jas (om het gulzige lijf te accentueren) met een rood aangelopen gezicht (nee, gezond was hij zeker niet), met een stuurse blik (hij mocht/kon niet twijfelen) en met nog vleziger handen dan in Granachs portret, die in plaats van een kleine bijbel een gele cirkel lijken te willen verbergen onder zijn zwarte mantel.” Roper noemt het een psychologisch portret met verschillende lagen, “Korteweg is showing us another Luther”.

Linda Roper
Linda Roper, National Portrait Gallery

Lyndal Roper appointed Regius Professor of Modern History at the University of Oxford in 2011, is the author of a variety of groundbreaking works on witchcraft. Her most recent publication is a biography of Martin Luther (2016), which was preceded by books on women, morality and religion.: Martin Luther, Renegate and prophet.

Een verantwoording

London, the National Portrait Gallery 4 januari 2018

“Erasmus achtte Luther hoog. Zeker als het ging over de misstanden in de Katholieke kerk van die tijd. Ook steunden zij elkaar bij het stimuleren van educatie voor het volk en in het zelfstandig mogen denken over de christelijke leer. Het antisemitisme was wijd verspreid in de middeleeuwen. De vele gevelstenen, (met aan varkens lurkende Joden, de zg. Judensau), aan de middeleeuwse kerken getuigen daarvan. Iedereen, ook de grote humanist Erasmus liet zich er soms door meeslepen. Zo ook Shakespeare, die de Koopman van Venetië schreef. Echter nooit in die extreme mate waarin Luther zich uitsprak tegen de Joden. Erasmus nam daar afstand van. Hun correspondentie eindigde in harde woorden en beschuldigingen. In deze tijd zou je kunnen zeggen dat Luther in de laatste jaren van zijn leven radicaliseerde. Het viel mij op dat tussen de duizenden odes en bewonderende portretten die er door de eeuwen heen van Luther zijn geschilderd zijn (ook door de allergrootste zoals Holbein en Granach) er bij mijn weten geen portretten zijn gemaakt waarin dit onaangename aspect van Luther aan de orde komt.

Het portret dat ik wilde schilderde moest relativeren. Geen held van het bevrijde geloof en ook geen Jodenhatende karikatuur. Het portret wilde ik eerder zien als een waarschuwing. Het vertelt hoe een algemeen levende populistische gedachte grote gevolgen kan hebben als deze uitvergroot wordt door een invloedrijke denker, door iemand met macht. Ook eeuwen later toen de gele ring van de middeleeuwen allang vergeten was toch weer opdook in de vorm van een gele Davidster, ingezet door Hitler en het fascisme.” – Neel Korteweg, London

Neel Korteweg Karel de vijfde
Karel de V in ochtendjas met gulden vlies, 2013, acryl op linnen, 50 x 70 cm
Neel Korteweg Isaac Newton
Isaäc Newton, 2017, acryl op linnen, 50 x 70 cm
Neel Korteweg jonge monnik 1500
Jonge monnik 1500 uit het klooster Steyn bij Couda, 2013,
acryl op linnen, 40 x 40 cm
Neel Korteweg Jonge monnik
Jonge monnik, 2013, acryl op linnen, 40 x 40 cm
Neel Korteweg Hovelingen
Hovelingen 2013, tweeluik, acryl op linnen 2x 30 x 40 cm
Neel Korteweg Het meisje 'Vrouwe Fortuna'
Het meisje ‘Vrouwe Fortuna’ 2013, acryl op linnen, 80 x 60 cm
Neel Korteweg M.Yourcenar en zelf voorstudie 1983
Zelfportret met Marguerite Yourcenar 1983 pastel en inkt op papier 200 x130cm (detail)
Fransisco Goya, Manuel de la Prada
Fransisco Goya, Manuel de la Prada, 1805-1808, oil on canvas,
212 x 128 cm, Desmoies Art Centre, USA
Neel Korteweg Ode aan Manuel de la Prada, Goy 1809
Ode aan Manuel de la Prada van Goya Lenie Bruins, 1993,
acryl op linnen, 200 x 130 cm

Een selectie

Zelfportretten

“Telkens bij belangrijke veranderingen of gebeurtenissen in mijn leven schilder ik een zelfportret. Het laatste zelfportret dateert uit 2021: Covid 21” – Neel Korteweg

Neel Korteweg Zelf tijdens Covid 2021
Zelf tijdens ‘Covid’, Amsterdam, 2021, acryl op linnen 70 x 55 cm
Neel Korteweg Zelfportret met demonen
Zelfportret met demonen, 2018, acryl op linnen, 190 x 105 cm
Neel Korteweg Zelfportret als mevrouw Beckmann
Zelf als mevrouw Max Beckmann, 2007, acryl op linnen 230 x120 cm
Collectie Moshé Zwart, Abcoude
Neel Korteweg Zelfportret na de dood van vader 1995
Zelf na de dood van vader, 1995, acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Zelfportret na de dood van moeder
Zelf na de dood van moeder, 2001, acryl op linnen 30 x 40 cm
Neel Korteweg Zelfportret in Stadsmuseum Woerden
Zelf voor de tentoonstelling ‘Zie ze kijken!’ Stadsmuseum Woerden, 2017,
acryl op linnen 50 x 50 cm
Neel Korteweg Zelfportret in de Golfoorlog van 1990-1991
Zelf tijdens Libanese burgeroorlog, 1991, 210 x 140 cm
Neel Korteweg Zelfportret Gedachtenlicht 1
Zelf Gedachtenlicht 1, 2019,
acryl op linnen, 25 x 50 cm
Neel Korteweg Zelfportret aan zee Coutainville 24 feb 2019
Zelf ‘aan zee’ Coutainville, 2019,
acryl op linnen, 50 x 60 cm.
Collectie Olav van Aubel, Antwerpen
Neel Korteweg zelfportret met Yourcenar-detail 1978
Met Marguerite Yourcenar, 210 x 130,
pastel op papier (detail) 1978
Neel Korteweg Zelfportret gedachtelicht 2 met schilderij
Zelf ‘Gedachtenlicht’ 2, 2020,
acryl op linnen, 30 x 40 cm
Neel Korteweg Zelfportret als Baronesse van Munchhausen
Zelf als baronesse van Münchhausen, 1997,
acryl op linnen, tweeluik 170 x 80 cm

Een selectie

Dierenportretten

“Ik ben een poezenvrouw. Met Micky, Putje, Knup, Poesta, Lippi, Aapje, Teunie, Lucky woonde ik samen. Sinds 2007 is kater Boris mijn trouwe huisvriend. Hij poseert graag en heeft een eigen ‘BorisPost’ waarin zijn volgers hem door de jaren heen steeds beter leren kennen. Katten schilder ik het liefst als ware mensen.” – Neel Korteweg

Neel Korteweg Teunie, Lippi en Aapje, drieluik 2001
Teunie, Lippi en Aapje, drieluik, 150 x 120, acryl op linnen, 2001
Neel Korteweg poes Lippi detail
Lippie, detail 2001
Neel Korteweg, Teunie 2001, detail
Teunie, detail 2001
Neel Korteweg op naar de kattenhelemt Teunie vliegt weg
Teunie vliegt weg, formaat 30 x 25, sepia op papier, 2010
Kat van sneeuw voor Marjoleine Vos, 2002
Neel Korteweg, Zeekat 2017
Zeekat, visnet en hout, 40 x 18, 2017
Neel Korteweg Boris aan zee Coutainville detail
Boris aan zee, 10 x 10, acryl op linnen, 2018
Neel Korteweg, Boris, klein profiel, 2018
Boris, klein profiel, 10 x 10, acryl op linnen, 2018
Neel Korteweg sneeuwwitje
Gorilla Floquet de Neu, Zoo Barcelona, 30 x 40 acryl op linnen 1998
Neel Korteweg, Tekkel Truusje 2016
Tekkel Truusje 25 x 20, aangespoeld hout en ijzer, 2009
Collectie Christa van Santen, Joke van Hengstum. Tavigny, België.